De kwaliteit die u van ons kunt verwachten

Peter de Wolf Taxatie Service is lid van de Vereniging Bemiddelaars Onroerend goed (V.B.O.) en ingeschreven in het taxatie register SCVM.

Bij het uitbrengen van een taxatie ten behoeve van een aanvraag voor financiering, stellen Nederlandse hypotheek geldverstrekkers een gecertificeerde makelaar / taxateur tegenwoordig verplicht. Registratie waarborgt immers de kwaliteit van de makelaar/taxateur. Vanaf 1 januari 2008 stelt de Nationale Hypotheek Garantie ook het lidmaatschap van een brancheorganisatie verplicht voor taxateurs.

Peter de Wolf Taxatie Service is aangesloten bij brancheorganisaties VBO (Vereniging VBO Makelaar) en SCVM geregistreerd en gecertificeerd.

VBO
De VBO (Vereniging VBO Makelaar) is de snelst groeiende en meest actieve brancheorganisatie voor makelaars in onroerend goed. De ruim 1.000 aangesloten makelaars stellen de consument centraal en staan voor kwaliteit en betrouwbaarheid.
De VBO makelaars zijn vakbekwaam en worden permanent getoetst om hun vakkennis bij te houden. Om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen is de VBO-makelaar gehouden aan de gedragscode. Op het handelen wordt toegezien door een onafhankelijk tuchtcollege.

SCVM
De SCVM heeft o.a. ten doel het beheren van een register van gecertificeerde makelaars en taxateurs. Det Norske Veritas verzorgt de certificering voor de SCVM. Deze certificerende instelling is de grootste persoonscertificeerder van Europa. Persoonscertificering voor de makelaar/taxateur volgens de wereldwijd erkende ISO 17024 norm is een objectief kwaliteitssysteem gebleken. Dat dit systeem van toetsing en (her)certificering goed functioneert, blijkt wel uit het feit dat de Raad voor Accreditatie in 2005 de hoogst haalbare erkenning uitreikte: accreditatie van het DNV-certificatieschema voor makelaars/taxateurs. Dit was niet alleen het eerste, maar vooralsnog tevens het énige certificatietraject voor de makelaar/taxateur dat onder accreditatie van de RvA staat. Iets waar we met recht trots op zijn.

Doordat Peter de Wolf Taxatie Service is aangesloten bij VBO en SCVM bent u er dus van verzekerd, dat uw opdracht in vertrouwde handen is.